vrijdag 14 februari 2014

Anders A is een anagram van Andreas: Rork

Dit tweede integrale deel ligt zwaar op de hand, terwijl de inhoud eerder impact heeft op de maag. Samen gebundelde verhalen staan dan misschien mooi in de kast, de letterlijke gewichtigheid eist na verloop van tijd zijn tol met overbelaste armen. Laat dat de pret niet derven. Het uitstekende dossier voorin, de extra toevoegingen van Sherpa, toont wat respectvol heruitgeven is. Dit verdient een patrimoniumprijs. Onderga wederom een ondoorgrondelijk avontuur van Rork. Een oude getrouwe kruist zijn pad (of hij wordt door haar aangetrokken), een cyclische sterrenbeweging zal voor een bijzondere confrontatie zorgen. Is de mens wel bestand tegen het Sterrenlicht? Niet zozeer complex, wel gesloten. De vraag die nazindert: wat wil Andreas nu vertellen? Laat je een beetje kouder dan warm. Gelukkig is er Capricornus. Astor leest de geschiedenis van Rork met reeds de aankondiging van De afdaling. Dit is duidelijk geen Rork voor beginners. Andreas leeft zich grafisch uit met verre stadsgezichten, een indrukwekkend beeld van New York wordt op een atypische Andreas' manier overgebracht. De plot is als De numerieke kubus niet te vatten. In dat opzicht is het verhaal in het verhaal (het Rork-avontuur in boekvorm gelezen door Capricornus' archivaris) nog het meest aards. De oude pulpthriller beschrijft het eeuwigdurende gevecht tussen Capricornus en Mordor Gott. Hoewel zeer afstandelijk is Capricornus zeer knap. In De afdaling valt iets anders op. Twintig maal vijftien kaders met elk een aparte bewegende tekening (pagina 164), wie doet nu dat Andreas na? Wat een decadent stripschouwspel, een prachtig staaltje stripkunst. Andreas is duidelijk iemand die grenzen van het medium ongeëvenaard overschrijdt. Het is een minivertelling die een half boek in beslag zou kunnen nemen, al struikel je over de functionaliteit ervan. De auteur daagt uit (pagina 181): "Wat een idee ook dat 'n machine een levend wezen probeert te begrijpen." Met De afdaling probeert het lezend levend wezen het andere levende auteurswezen te begrijpen. En zelfs dat onbegrip waardeer je bij Andreas. Want net als een strohalmpje begrip opduikt, verlies je de pedalen met het volgende feit. Blijft over Terugkeer. Andreas' reis (of moet je het eerder bestempelen als een trip) heeft veertien jaar geduurd waarbij je als lezer zweefde op een wazige wolk die allesbehalve doorzichtig was. Het resultaat: een hermetisch huzarenstuk dat uitnodigt tot lezen, helaas net minder door de beslotenheid tot herlezing (terwijl dat dit net nodig is). Want zelfs al kan je de puzzelstukjes gewoon al van elkaar onderscheiden en ordelijk sorteren, het lijkt haast onmogelijk het geheel in elkaar te steken. Laat je echter niet ontmoedigen. In de categorie 'waar voor je geld' beleef je met Rork talloze herleesbeurten vol troebele gedachten. Lang voor we overstelpt werden met poorten naar andere dimensies pionierde Andreas reeds en overschreed grenzen die voorheen onontgonnen waren. Niet alleen geestelijk, ook visueel.
- Eridu 3
- Rork Integraal 2 ***½
- Suske en Wiske 325 ***

Geen opmerkingen: