zaterdag 14 december 2013

De Legende van Jan van Scorel

Zelfs al veroorlooft scenarist Jan Paul Schutten zich voor sommige segmenten en personages wat dichterlijke vrijheden, de fascinerende introductie van Jan van Scorel had niet beter geschreven, noch beter getekend kunnen zijn. Ondanks de historische insteek met didactisch karakter slagen de auteurs er als vanzelfsprekend in om er een dubbele thriller van te maken. De hoofdbrok wordt ingenomen door Scorels wedervaren aan het pauselijke hof in Rome. Wat is er met paus Adrianus gebeurd? Treft er iemand schuld? Schutten concretiseert de verdenkingen en weerlegt ze netjes in het nawoord. Zo weet je tenminste waar de fictie van de werkelijkheid gescheiden wordt. Zo eerlijk is hij wel. De andere detective speelt zich 34 jaar later af, met Scorels zoon als belaagde. Wat is dat fameuze contract waar menig tegenstander op aast? In beide tijdzones heerst een verraderlijke spanning. Dé grote verdienste is het vertellen van een boeiend verhaal met feiten als kapstok. Geen saai historisch traktaat waarbij alle dramatiek wordt weggenomen door het nauwkeurig volgen van de geschiedenisboekjes. Hoera voor de leesbaarheid. Paul Teng houdt het iets soberder en zwenkt minder met de camera dan in zijn vorige reeksen (Shane, Oneven Orde). Dit doet terugdenken aan de grote openbloeiende artiest die lang geleden Igor Steiner tot leven bracht. Dit keer weliswaar geruggesteund door inkleurster Dina Kathelyn. Hoewel zij veelvuldig de neiging heeft om met een roseachtig purper de boeken waaraan ze deelnam te accentueren, valt dat in deze Jan van Scorel uitstekend mee. De religieuze insteek laat dat makkelijker toe. Enig minpunt: de voorkafttekening. Terwijl Teng zich manifesteert binnenin, bezorgt hij hiermee niet het ideale uithangbord. Desalniettemin, een vermakelijke, uitstekende strip.
- Dierenriem 10 **½
- Familie Doorzon, De bundel 1 ***
- Jan van Scorel ****
- Legende 6 **½

Geen opmerkingen: