maandag 3 juni 2013

Een mooie reis samen met Serge Baeken

Zidrou bezorgt je wederom Een mooie reis in stripland. Zelfs al mijmert hij voornamelijk via de teksten van Boby Lapointe (Le beau voyage) en heb je daar weinig affiniteit mee (dit had een grote uitdaging voor de vertaler moeten zijn om een equivalent te vinden dat eenzelfde melancholie evenaart) , toch zuigt de schrijver je mee in dit groots kleine-mensen-drama. Niet dat Lea nog een ukkepuk is, wel haar 'gewone' doen en laten. Zelfs al pikt Zidrou ze d'r uit, een beetje 'marginaal' of anders zijnd door haar ontdekkende geaardheid. Het is niet van de pot gerukt, noch onnatuurlijk uit de trucendoos gehaald. Je evolueert immers mee met het personage, innemend. Zidrous grootste troef is de verwevenheid. Door anekdotes te verstrengelen (de diefstal van haar gsm/mobieltje) spant hij een coherent web rond Lea's lot. Een mooie reis laat je dan ook niet onberoerd. De keuze van Springer aan de tekenpen is gewaagd. Enerzijds struikel je toch over zijn rudimentair realisme. Hij kiest voor een simpele, weinig volumineuze lijn met in de gezichten enige overdreven karikaturale trekjes. Het vloekt een beetje. Anderzijds is de verstripping zo efficiënt (qua pagina-opbouw en expressieve emotie) dat je compleet wordt meegezogen. Dat de heren Zidrou-Springer nog veel reizen maken en die met ons delen.
- Buck Danny 20 ***
- Buck Danny 30 ***
- Mooie Reis, Een ****½
In Vlaanderen loopt een artistiek genie rond, genaamd Serge Baeken. Creatief, speels, virtuoos, getalenteerd, divers, conceptueel, dierlijk, karikaturaal, menselijk, innoverend en menig collega wegconcurrerend. Alleen realiseert hij amper strips. Nochtans zou hij ongetwijfeld fantastische verhalen kunnen verlevendigen. In afwachting moet je je behelpen met deze forse bloemlezing die wederom aantoont hoe creatief, speels, virtuoos, getalenteerd, divers, conceptueel, dierlijk, karikaturaal, menselijk en innoverend hij eigenlijk wel is! Schitterend voor al wie van getekende beelden houdt (waaronder ook typografie).
- Gil St-André 10 **½
- Serge Baeken Illustrated 4 Fast Forward ****½

Geen opmerkingen: