woensdag 10 april 2013

Vuile (Phile)mon

Wat een ongebreidelde, jeugdige fantasie heeft Fred toch. Je waant je in Gullivers reizen met onderweg ontmoetingen met tal van onwaarschijnlijke wezens en bedenksels: Vrijdag, meneer Bartholomée, de boot in de fles, het eiland A, knotsgekke en toch logische verzinsels van de zweverige auteur met kinderlijke ziel. Alsof The Beatles én Sergeant Pepper's Heartclub band én The yellow Submarine tot leven komen in deze theatrale en muzikale voorstelling. De inkleuring versterkt het surreële karakter dat je LSD-gewijs doet wegdromen. Ontvlucht met Philemon stoutmoedig de realiteit.
- Blauwbloezen, De 9 ***½
- Bonte Magazine 33
- Bonte Magazine 34 *
- Philemon 3 ***½
- Spiegelingen 2 ***

Geen opmerkingen: