vrijdag 22 maart 2013

Revolutionair

Revolutionaire stripkunst. De vernieuwing die Frank Miller mid jaren tachtig doorvoert is zelden geëvenaard en zorgt voor een kentering. De gepensioneerde Batman als uitgangspunt, teruggetrokken omdat de maatschappij zelf haar problemen moet oplossen. Met zijn criminele tegenpolen die enkel kunnen bestaan door of dankzij hem! En toch blijven andere misdadigers de stad onveilig maken. Tussenkomen of niet? Miller vertelt veel en incorporeert het op zo'n vloeiende wijze dat het amper het lezen stokt. Alles vloeit naadloos in elkaar over, tekst in beeld met dialogen en denkpistes. Met het doorgronden van de psyche om de medemens beter te kunnen begrijpen. Bovendien werkt Miller met dat handige snufje van de media dienend om ideeën te kanaliseren. Het is een forum dat menig manipulator ombuigt om bepaalde personen en situaties in een verkeerd daglicht te plaatsen, Batman in het vizier voorop. Ondanks de overgang van hittegolf naar wervelende storm, broeit er iets in de stad. Een kentering is op handen en Batman verschijnt terug ten tonele. Voor de ene hoera (Gordon). Voor de ander een domper op de libertijnse vreugde. Is de fascist weer alomtegenwoordig? Wat een opener!
- Ballonvaarder, De 4 **
- Ballonvaarder, De 5 **
- Ballonvaarder, De 6 **
- Ballonvaarder, De pakket 1-6 **
- Batman - De terugkeer van de Dark Knight 1 *****

Geen opmerkingen: