dinsdag 6 november 2018

Gewikt en gewogen (269): Victus 2

Inhoudelijk: "Martí Zuviría, de jonge student van Markies de Vauban, ontpopt zich als een briljant militair ingenieur en zal een sleutelrol spelen tijdens het beleg van Barcelona in 1714. Het grillige lot maakt dat hij aan de ene kant de stad bouwkundig moet versterken, en aan de andere kant een strategie moet bedenken om haar te belegeren en te vernietigen."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "De geschiedenis is het decor, Marti Zuviria is de drager, een eigenzinnig personage dat ondanks zijn zoektocht naar de ware toedracht van Vaubans laatste woorden vooral met zichzelf in de knoop ligt. Zijn ontmoetingen bepalen zijn pad, het geluk van de altruïst blijft beperkt want niet al de keuzes die hij maakt leveren succes op. De historische achtergrond valt niet altijd te plaatsen (dit keer ook zonder achtergronddossier) waardoor veel van het decor wegzinkt als voetnoot in de geschiedenis. Desalniettemin blijft Vidi boeiend."
28-10-2018

7/10

Geen opmerkingen: