dinsdag 4 augustus 2009

Grootse beelden voor een groots schrijver

Er vlug bij zijn, het kan ook eens anders. Da's het voordeel van de 'verlofperiode': bijlezen en bijwerken. Neem zo vlug mogelijk Hemingway ter hand. "Soms heb je van die onbezonnen ideeën om ruimte te creëren in je boekenkast en wil je een ouder uitgewist album verruilen voor een moderner, hipper iets. Vooraleer je zoiets uitvoert, vergewis je er dan van of zo'n vervlogen ééndagsvlieg indertijd toch niet terecht diens plaats in je collectie heeft opgeëist? Vooral wanneer het betrekking heeft op de schrijfresultaten van een zekere Jean Dufaux. Hemingway is zo'n vergeten parel."
- Een dolende hond van een vader - Biografie van Willem Elsschot
- Hemingway
- Jommeke 96
- Oost West
- Reizen van Alex - Egypte 3
- Universal War One 4 HC
- Universal War One 4 SC

Geen opmerkingen: