dinsdag 15 juli 2014

Harlekijn

Jammer van de monotone grijsuitgave. Een beetje kleur zou deze gekke afspiegelingswereld extra cachet hebben gegeven. Vooral door de verwonderlijke gebeurtenissen in deze dicht-bij-huis-realiteit voelt het alsof je op een bepaald moment door een regenboog stapt. Het aardse blijft dan wel het decor, via surreële proporties wordt deze vertrappeld. Muggen nestelt zich een beetje in de leefwereld van Shaun Tan. Niet zo zeer door de grotendeels woordloze invulling, wel door de bevreemdende onaardse wendingen. Wie zich waagt aan psychoanalyse, de toegegooide hapjes stillen de honger niet, daarvoor is Bert Nijstads universum te hermetisch. De verwondering levert geen bewondering op. Grafisch heeft Muggen wat weg van Guido van Driels recentere werk, alleen meer af en vormelijk accurater. Niet slecht.
- Batman - Harley Quinn 1 **½
- Elfquest 2 **
- Muggen ***

Geen opmerkingen: