zaterdag 12 juli 2014

Rood met een baard

Van een herziene editie gesproken. Sherpa volgt de gerestylede Franse integrales mét heringekleurde inhoud (halelujah voor het verloren gaan van de oorspronkelijke kleurenfilms) met het extra dikke dossier voorin en de complete – niet verknipte – weergave van de eerste twee delen. Dus niet afgebroken zoals voorheen in de afzonderlijke Dargaud-albums. Een eerste bedenking die je maakt: hoe kunnen twee auteurs het gegeven van een vrijbuiter, kaper, piraat interessant blijven houden? Wetende dat er nog minstens dertig avonturen volgen, ben je wel erg benieuwd naar de verschillende invalshoeken. Vooral omdat in deze eerste episode reeds eenzelfde ontsnappingsplan (het lozen van alle ballast om de vijand te vlug af te zijn) nu reeds twee keer gebruikt wordt. Hubinons tekeningen zijn strak en toch rond door de glooiende, variabele inktlijnen. Ze komen helemaal niet oubollig over en tonen gedegen vakmanschap. Alleen jammer dat de inkleuring (gebruikmakend van de beperkingen van de toenmalige technieken) de tekeningen niet optimaal ondersteunt. Gelukkig is er deze heringekleurde versie! De schepen verdwijnen in het boek steeds in een irreëel (haast surreëel) decor van rose of geel, de groene zee lijkt door wier overwoekerd. Nu dus danig afgezwakt. Gek dat Hubinon en Charlier na de vreedzame Buck Danny kiezen voor deze woeste piraat die er lustig op los moordt. Charlier is de man die de lezer geen rust gunt. Niet Roodbaard maar wel diens geadopteerde zoon tuimelt van het ene avontuur in het andere. De jongen wordt geconfronteerd met de ouderlijke verwachtingen, een wens die niet strookt met de manier waarop hij zijn toekomst wil uitstippelen. In Londen is er het gekibbel met zijn studiegenoten, daarna de rechtstreekse confrontatie met zijn vader. De titel heeft minder betrekking op dit deel. Ze kenmerkt dan wel het hoofdpersonage van de reeks, toch is het pleegzoon Erik die met de eer gaat lopen. Rijk gevarieerd en avontuurlijk, een gestoffeerd tweede deel.
- Roodbaard Integraal 1 ***½
- Roodbaard Integraal luxe 1 ***½
- Apacha Canyon - Rachna **½

Geen opmerkingen: