woensdag 16 juli 2014

Ex-calibur

Hier begint Istin danig af te wijken van de Arthur-mythe en vult het volgens eigen verlangens in. Gelukkig maar, zo krijg je tenminste een variant op hetgeen reeds talloze keren gerecycleerd werd. Met al die figuren en hun verborgen agenda's is het moeilijk bepalen wie nu voor het goede als voor het kwade staat. De Heiland alleszins niet. Diens volgelingen hebben wel erg extreme trekjes, ten koste van het oude volkse geloof. Excalibur Kronieken: met veel spelers op het bord, dus met veel verschillende invalshoeken. Brion is traditioneler in zijn grafiek, maakt wat (anatomische) schoonheidsfoutjes, het ontsiert de heroïek van Excalibur Kronieken niet.
- Excalibur Kronieken 2 HC ***½
- Excalibur Kronieken 2 SC ***½
- Francine - Wayward Girls *

Geen opmerkingen: