vrijdag 6 mei 2011

Het nieuwe B-Gevaar: een extra tip

Brussel werd enkele jaren stripkundig opgesmukt met een 83-tal specifieke stripstraatnaamborden. Je weet het wel, sinds jaar en dag heeft de Greepstraat ook een alternatieve benaming. Hoe kan het anders dan de Nero-straat heten, een erkenning voor de enige Nederlandstalige stripwinkel in Brussel geuit door toenmalig Brussels schepen van toerisme Philippe Decloux. De straat waar we binnenkort onderdak vinden staat ook neergepend als de Guus Slim-straat, een al even mythische figuur als Nero.

Geen opmerkingen: