woensdag 18 mei 2011

Ersels sexy sluier

In het land der blinden is éénoog koning. Het lijkt er echter meer en meer op dat de redactieverantwoordelijken bij Casterman naast dit vervelende visuele mankement ook nog eens scheel zien. Dieper kan de uitgever immers niet zinken. Met Sluiers ontsluieren ze het mysterie van de kwalitatieve publicist die kiest voor platvloerse commercie. Op zich is daar niks op tegen, als het tenminste goede commercie oplevert. Dat de uitgever zich reeds laat inpalmen door de nonsensikale pathetiek van Maryse en Jean-François Charles, tot daar aan toe. Om echter ook nog eens toe te geven aan de uitbraaksels van Charles' (ex-)poulain Ersel, is er teveel aan. Zelfs aan verwijt je Ersel niet te kunnen schrijven -en hij is zich daarvan bewust- de hulp die hij binnenhaalt met Renot is even abominabel. Gebrek aan structuur. Gebrek aan dramatiek. Gebrek aan inlevingsvermogen. Gebrek aan geloofwaardige dialogen (de lachertjes op pagina 6, kader 5, idem pagina 17, kader 7). Bovendien vult Ersel dat aan met een gebrek aan esthetiek. Slordigheid troef met als hoogtepunt de amateuristische lettering. Sluiers is een vulgaire strip die niet eens zou overleven in de Sombrero Zwarte Reeks. Beschamend. Wie is trouwens in hemelsnaam verantwoordelijk voor deze uitgave? De Franstalige redactie of de Nederlandstalige uitgever? Alsof de strip ongecorrigeerd de persen op mocht. Pagina 4, kader 1: "n'est pas". Gebrekkig Frans? Pagina 4, kader 5: "jullie verukking te aanschouwen?" Verrukkelijk! Pagina 6, kader 3: "uw haren zijn nog niet gekamt!" Pagina 8, de voetnoot: "dekorontwerper". Pagina 9, kader 2: "confortabele positie." Comfort! Pagina 13, kader 4: "de idee wind me anderzijds zo verschrikkelijk op." Pagina 18, kader 4: En toch ontkleed zij zich." Pagina 20, kader 1: "Bois de Vincennes enkele maanden vroeger." Eerder in plaats van vroeger! Pagina 21, kader 1: "Uiteindelijk komen we de'r dan toch nog mee weg." Correct is d'r. Pagina 22, kader 2: "het geeft niets!" Pagina 24, kader 1: "Quit amazing!" Na het Frans wordt bewezen dat Ersel ook het Engels niet zo machtig is. Pagina 25, kader 2: "onconfortabele reis." Ersel is tenminste comsequent. Pagina 25, kader 6: "papa's relatie's". Pagina 35, kader 2: "Good bey". Extra beschamend. Goodbye op de brandstapel.
- Sluiers ½

Geen opmerkingen: