zondag 8 juli 2018

Gewikt en gewogen (41-42): Sint-Bartholomeüs 1 & Jack Cool 1

Sint-Bartholomeüs inhoudelijk: "Van de eerste schermutselingen tot de ultieme ontketening van Sint-Bartholomeüs, meegesleurd door deze vloedgolf van fanatiek geweld, zal hij, net als de andere, in weerwil van zichzelf de held zijn van dat verhaal."

Sint-Bartholomeüs besproken: Politiek en religie heeft meer dan verhitte discussies opgebracht. Vooral dood en verderf opereren in het kielzog van eender welke doctrine. Boisserie en Stalner belichten een fragment uit de Franse geschiedenis wanneer de Hugenoten opgejaagd wild zijn voor de Katholieken. Slachtpartijen ter meerdere glorie van de Heer. De band tussen de openingsscène en de rest van het verhaal is wat zoek. Vooral aan de familiale verdwijning wordt verder geen aandacht besteed, een introductie die je in het ongewisse laat. De Parijse afslachting daarentegen zet de hypocrisie van machtshebbers wel in het juiste kader. Sint-Bartholomëus, een ongezonde inkijk in de interne oorlogsgruwel. Zeer mooie portretschetsen van Stalner achterin het geschiedkundig dossier.
02-05-2018
6/10

Jack Cool inhoudelijk: "La Honda, Californië, 1966. Omdat hij smerig en mager was, noemden ze hem Jezus Grijstus. Hij zal de aftandse bus van de Pranksters herstellen en hen meenemen op een ongelofelijke reis. San Francisco, enkele maanden later. Jayne Mansfield, actrice en grote priesteres van de kerk van Satan die wordt geleid door Anton LaVey, huurt detective Jack Cool in om haar oudste dochter terug te vinden. Het onderzoek leidt hem naar de psychedelische bus."

Jack Cool besproken: Een moeilijk te kaderen boek. De onconventionele detective draagt de naam van dit tweeluik, al is het slechts een gedeeltelijke observator, de speurder die de verdwenen automobielmanager moet opsporen. Neen, grotendeels zitten we in de voetsporen van Jezus Grijstus wiens verhaal wél intrigeert, maar diens integratie in het Merry Pranksters-genootschap draagt weinig bij tot het drama. Voor Manini en Mangin is het vooral een letterlijk vehikel om de bus van oost naar west te laten rijden op het ritme van de LSD. Hierdoor is het spanningsveld vrij beperkt en leest Jack Cool vrij koel. Olivier Mangin past gevleugeld zijn stijl aan aan de sixties flower power-periode. Zweef mee op een verruimende trip.
15-05-2018
7/10

Geen opmerkingen: