zaterdag 9 maart 2013

Een artistieke Jan Bosschaert

Met een extra kleurenprent en toch weer zo'n schetsboekcahier, wat kunnen die mannen van Arcadia een luxe toch écht luxueus maken zonder je bekocht te doen voelen. Dit verdient een pluim. Wow. Wederom een mooie selectie uit Jan Bosschaerts schetsschuiven waarbij de klemtoon niet ligt op diens schilderijen, wel vol gewriemel van erotiserende vrouwenlijfjes die je voortdurend sexy uitdagend aanstaren. Je kan er duidelijk geen genoeg van krijgen. Even schuift de artiest uit met de grijze aquareltinten, gelukkig slechts tot enkele bladzijden beperkt, deze (s)experimenten hebben minder succes. Maar eens op het vertrouwde pad moedig je uitgever Arcadia aan nog van deze verzamelingen samen te stellen. Zelfs het woordloze gebrek aan enige duiding is niet storend. Je wordt er toch sprakeloos van. Als Bosschaert nu eens de perfecte strip maakte, dan zou hij ook op stripgebied een hoogtepunt bereiken.
- Greyline artistique Dossier Jan Bosschaert ****
- Greyline artistique Dossier Jan Bosschaert Luxe ****
- Laatste Tempelier, De 4 **½
- Lancelot 3 ***
- Michel Vaillant 7 HC ***

Geen opmerkingen: