woensdag 20 juni 2012

Rik Ringers Remixed

Deze spielerei hoort thuis is een obscuur, maar toch overgewaardeerd, studentikoos blaadje en verdient absoluut deze albumuitgave niet. Alsof David Vandermeulen zich kroont tot popartkoning van Le Lombard (een Liechtenstein als basis voor de kaft) en intellectueel samplet met de beelden en het erfgoed gecreëerd door Tibet en Duchateau. Het levert een belachelijke en zeer makke compilatie op die al vrij snel irriteert door een gebrek aan originaliteit en het wegblijven van een echt verhaal. In plaats van een hommage voelt dit als een schabouwelijke bespotting van de meesterdetective. Zelfs al verdient Vandermeulen erkenning voor zijn opzoekingswerk en paginasamenstelling, deze Remix is niet alleen commercieel een doodgeboren kind, ook artistiek lijkt de boreling eerder op een uitgebraakte placenta.
- Guust Flater - Flaters deuntjes ***
- Jommeke 260 **1/2
- Rik Remix 1/2

Geen opmerkingen: