woensdag 25 april 2012

Schuitense schoonheid

Bewonderenswaardig dat zo'n in verschillende disciplines gevierd artiest ook nog tijd vrijmaakt om een tachtig pagina's tellend minutieus getekend stripverhaal te realiseren. Terwijl Disney en Pixar uitpakten met afgedankt speelgoed (Toy Story) annex robots (Wall-E) zoekt Schuiten het bij gestroomlijnde machinaties. En terwijl voornoemden geslaagd inspelen op de emoties van nostalgische vergankelijkheid (een metafoor voor het verdwijnende boek?), lukt het Schuiten niet eenzelfde aangrijpende warmte weer te geven. Schoonheid 12 is weliswaar esthetische schoonheid, hiermee is de strijd tussen modernisme en de klassieken niet echt overwonnen. Vraagtekens omtrent de beweegredenen van de personags houden je zelfs niet bezig.
- De Foto & de Mandarijn **½
- MAD magazine 3 **
- Schoonheid 12 ***

Geen opmerkingen: