zaterdag 11 juni 2011

Stripquiz 2010 - Ronde 5 - Algemeen

1. Veel albums van Suske en Wiske hebben een titel met stafrijm, ook wel letterrijm genoemd. In het oorspronkelijk getitelde De zinderende zeerovers, nu De geverniste zeerovers gaat Vandersteen zelfs nog verder, op één halve pagina staan alleen maar woorden die met een V beginnen: “Verbrijzelen van verre vraagt van volwassen verschutters veel vakmanschap.” Toch heb je ook een andere soort van rijm die vaak terugkomt, namelijk de klinkerrijm zoals diep/niet, kind-eren/versling-eren: even de m niet meegerekend in Het mini mierennest, De nare varaan, De poezelige poes, De vinnige viking, Het laatste dwaallicht, De tootootjes, De vogels der Goden, Jeanne Panne… Hoe heet dit rijmfenomeen met dus de klemtoon op de klinkers en niet op de beginletter?

2. Deze Frans filmregisseur en scenarist bracht in 1959 zijn eerste langspeelfilm uit, À Bout de Souffle die een sleutelrol speelt bij het ontstaan van de Nouvelle Vague. Het brak met veel toen heersende conventies, met zijn referenties en invloeden van de Amerikaanse (gangster)film, het lage budget en de ruwe montage. De hoofdrollen waren voor Jean-Paul Belmondo en Jean Seberg. Ken je de auteur van déze stripreeks, dan ben je goed op weg! Naam en voornaam van deze cineast.

3. “OOB” zou de Onderafdeling Opsporing en Bijstand van het Nederlandse Ministerie van Justitie kunnen zijn of de Organisatie van Openbaar Belang. Echter in het derde deel uit de reeks Largo Winch staat het voor een economisch fenomeen, zijnde een van de meest gebruikte aanvalstechnieken waarbij een geïnteresseerde tegen een vastgestelde prijs alle beschikbare aandelen van een concurrent wil kopen om uiteindelijk de controle over diens bedrijf te verwerven. Waar staat “OOB” voor?

4. In de “Theorie van de Zandkorrel”, dat zich voornamelijk in Brüsel afspeelt, figureert een Belgisch filmregisseur, filmtheoreticus en schrijver die geboren werd op 2 september 1942. Schuiten en Peeters leerden hem kennen tijdens de productie van de expo Transsiberië in het KMKG, waaraan ook deze schrijver meewerkte. Door diens uiterlijk aangetrokken recycleerde Schuiten hem tot spilstripfiguur Abeels. Tot zijn bekendste werken rekent men “Aan zee” en “De hoed van tante Jeannot”.

5. We zoeken een opera van Verdi uit 1852. Het libretto is ontleend aan Alexandre Dumas' “La Dame aux camélias” en gaat over de geschiedenis van een mooi, arm meisje dat in Parijs belandt en er in twijfelachtig gezelschap verzeild geraakt. Ofschoon ze door weelde en rijke lieden omringd is verlaat ze alles zodra ze verliefd wordt op een jongeman. Later, beseffend dat haar vroegere reputatie de sociale positie van haar minnaar schaadt, verlaat ze hem en sterft ze ten gevolge van tuberculose. Hoewel het in zijn tijd niet echt warm onthaald werd, wordt het heden beschouwd als één van Verdi's meesterwerken. Welke opera zoeken we?

6. We zoeken een Amerikaans automerk genoemd naar diens oprichtende broers, gestart in 1914. In 1928 werd het merk overgenomen door Chrysler. Centraal in de afleveringen van “The Dukes of Hazard” staat de auto van de Dukes: een Charger 1969 RT die General Lee wordt genoemd. De naam van het merk dat ook terugkomt in de naam van deze stripreeks?

7. In “De revue”, het vierde deel van Gilles de Geus probeert Willem de Zwijger hooggeplaatste Nederlanders achter zijn politieke kar te spannen. Admiraal Lumeij, Leo en Gilles de Geus trekken vermomd als circusartiesten het land door om hen ongehinderd te kunnen benaderen en hen daarna verborgen mee te voeren naar het eindpunt. Eén van die invloedrijke Nederlanders woont in een gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel. De gemeenschap staat bekend als één van de meest kerkelijke binnen Nederland en is redelijk gesloten van karakter. De zondagsrust wordt sterk in acht genomen en de kerkdiensten in de protestantse kerken worden druk bezocht. In 1971 was deze gemeente wereldnieuws vanwege een uitbraak van polio. Diverse inwoners wilden om godsdienstige redenen niet dat hun kinderen tegen deze virusziekte werd ingeënt. Zij vonden inenten in strijd met de Voorzienigheid Gods. Hierdoor werden 39 personen met deze ziekte besmet, vijf ervan overleden, een aantal anderen raakten invalide. Waar bevinden we ons?

8. Gradimir Smudja gaat in Het Kunstbordeel met Toulouse-Lautrec op stap door de straten van Parijs. Deze komt zo onder andere in het atelier van een schilder/ beeldhouwer terecht die zich eerder realist dan impressionist bestempelt. Geboren op 19 juli 1834 en gestorven op 26 september 1917 kenmerkt deze artiest zich door thematische werken rond ballerina’s. Zijn naam?

9. "Wie zijn die Bobo's, die burgerlijke non-conformisten? Die salonsocialisten?
Of die nieuwe kaviaar-linksen? Dupuy & Berberian leiden een ernstig, doch satirisch, onderzoek en stellen ze aan de kaak in hun typische stijl vol ogenschijnlijk losstaande anekdotes die naarmate het proces vordert toch een krachtig geheel vormen. Welkom in Boboland, met de nodige zelfspot!" Waarvan is Bobo de afkorting?

10. Deze vraag gaat over een gesteente dat vaak in klompen in kalksteen wordt aangetroffen
en meestal bruin of grijs van kleur is. De in het tijdperk van het Laat-Krijt afgezette steenklompen zijn zeer vormrijk en variëren van langwerpige platen tot gewei- en botvormige stenen. Het bestaat uit cryptokristallijn siliciumdioxide en veel (chemisch gebonden) water. Het is een erg hard gesteente dat voornamelijk aangetroffen wordt in opgevulde graafgangen van kreeftachtigen. Bij een harde slag op een stuk steen ontstaat er vaak een schelpvormig breukvlak met scherpe kanten. Welk gesteente zoeken we?

Geen opmerkingen: