zaterdag 4 juni 2011

Een zaak rond de Sex Pistols

Is het gewild of kan Quet gewoon niet beter? De artiest met zijn terechte Travis-aanhang dompelt zich compleet onder in de verwrongen anarchie van de punk. Alsof alles rauw en haaks mag staan met de realiteit. Toch zeker in de beelden. Diens verwrongen personages (wat hebben we geleerd tijdens de anatomielessen?) en het krassige lijnenspel (vuil en netjes tegelijkertijd), het levert de strip een grillig en grimmig karakter op. Net door de vormelijke tekortkoming word je afgeleid van het verhaal, een verhaal dat volgestouwd zit met anekdotes die (in woord en beeld) afleiden. De essentie van de thriller gaat dan ook verloren. H├ęt opmerkelijkst is de invoeging linksbovenaan van een uitspringend prenten, iconisch een bewogen periode accentuerend.
- Casus 4 **½
- Legende van de scharlaken wolken 3 ***
- Rood Gras 2 **½
- Vindus Vinex ***

Geen opmerkingen: