zondag 27 september 2009

De Stripdagen - Expo Houten

Wanneer je het officieel programmaboek erbij haalt, mag de organisatie gefeliciteerd worden met het lijvige overzicht van wat de Stripdagen dit jaar te bieden heeft. Voor een buitenstaander en de niet-bezoekende sponsor wek je algauw de indruk dat er wel degelijk veel te beleven valt in het Houtense Expo Center! Keeping up appearances, je verwacht Hyacinth Bucket die zich absoluut goed in haar vel moet voelen en promopraatjes uitslaat omtrent het belang en de grandeur van dit evenement! Iedereen spreekt erover, slechts weinigen overrompelen het. Verwonderlijk dat jaarlijks de handelaars steeds weerkeren. Want veel animo is er niet. Veel bezoekers zie je d'r niet rondlopen. Veel vernieuwends hoef je niet te verwachten. Dat de tentoonstelling Strips in space bijvoorbeeld geen uitstaans heeft met de naburige coffeeshop, merk je wanneer je er voorbijsnelt. Het woord tentoonstelling kreeg hierdoor alvast meteen een nieuwe dimensie. Waarom zich de moeite getroosten deze posters bijeen te zoeken? Geen mens die er naar omkijkt, laat staan kraait. Ondanks de budgettaire injecties verworven door het onklopbare standgeld (300 euro voor een kraam van 4 meter, bereken de minimale omzet) en de hoogdrempeligheid van de inkomprijs (8 euro) en je begrijpt dat je al behoorlijk fanatiek moet zijn om hier te vertoeven. Hoe groots de omkadering ook, De Stripdagen blijven een hol product waarbij de organisatoren er niet in slagen om een algemeen (en dan is het zelfs niet van belang of ze al dan niet kopend zijn) publiek te sensibiliseren. Welke prijzen d'r ook uitgereikt worden (à la Plasterk die op zijn Obama-nobelprijs sussend media-aandacht moet verwerven, Barbara Stok die de stripkunst in een dieper dal doet zinken), het circus draait door zonder ook maar enig effect na te laten. Tenzij misschien de datum voor 2010. Met wat geluk komen d'r inderdaad evenveel bezoekers over de vloer dan het jaartal. Da's dan toch tenminste ééntje meer.

Geen opmerkingen: