vrijdag 16 mei 2014

De liefde gaat door de maag: Love

Frank Pé, Koning van het zoölogische leven is nu finaal onttroond. Bertolucci mag zich vanaf nu Keizer van de dierenstrip noemen. Wat een immense kracht, vitaliteit, vertedering, woede en lust kan hij in de lijdensweg van een dier stoppen. Alsof je mee op pad afziet van de ontberingen, de schrapende honger, terwijl anderen in de verte het er eens goed van nemen. Bertolucci doet wat noodzakelijk is in een woordloze strip: extra tijd en ruimte inlassen om onbegrijpelijk ellipsen in het verhaal te vermijden. Steeds klaar en duidelijk de situatie uit de doeken doen, wat Hottin in Pandala niet lukt. Dat zorgt voor een grotere dynamiek, alsook de band met het 'personage' die versterkt wordt. In De Leeuw is The Lion King niet altijd even romantisch.
- Love 3 ****½
- Pablo 3 **½
- Typhaon ***
- Urbanus Omnibus 3 ***

Geen opmerkingen: