vrijdag 17 augustus 2012

Ordnung muß sein: Politiesmurfen

Zware kost voor jonge lezertjes. "Julie smurfen heel wat energie in repressie. Maar je moet ook aan dienstverlening doen." Studio Peyo snijdt een hekel onderwerp aan. Er is nood aan regelgeving met daaraan gekoppeld een zekere ordehandhaving. De uitvoerende ambtenaren (in dit geval de politiemannen) moeten dan wel onpartijdig zijn en neutraal kunnen oordelen. Met daartegenover de 'volgzame' burger die niet altijd even netjes in het gareel loopt. Regels, meer bepaald wetten, zijn nodig. Alleen lukt het duidelijk niet om iedereen deze te laten respecteren. Alsof deze wetten zelfs eerder provoceren en uitnodigen om overtreden te worden. Zwaarwichtig wordt de materie niet in deze lichte maatschappelijke reflectie. De plooien worden op het eind gladgestreken. Net als dat de problematiek omtrent ordehandhaving finaal weggewimpeld wordt. Was het leven tussen verschillende individuen maar zo simpel. Ordnung muß sein!
- "Bal du Rat Mort" **½
- reizen van Alex - De Maya's ***
- Smurfen 31 ***½

Geen opmerkingen: