dinsdag 14 augustus 2012

Een valtaanse Saga

De Tijdvogel-uitstap die Aouamri mocht maken, legt de artiest geen windeieren. Dufaux, die hem een heroic-fantasy-verhaal in elkaar bokst, bezorgt Aouamri nieuwe, commerciële perspectieven. De setting past hem. Ook Dufaux is in goede doen. De waas van esoterische mysterie blijft beperkt, de uitweidingen echter kan de scenarist niet laten. Om gewichtig te zijn, overstelpt hij de lezer met behoorlijk wat onnodige informatie. "Skarperdinn is gehuwd met de mooie Hildegirrd met het korte haar. Ze is de dochter van Miklas de Pool, die met zijn troepen oprukte tot aan de poorten van Raverland.Haar zuster Sosjia is de weduwe van koning Kimrrad, die heerste over de Comra-eilanden, ten noorden van Ierland." Hoe de vork finaal in de steel zit, veel pistes blijven onbewandeld, kom je hopelijk te weten in het afsluitende tweede deel. Eentje dat ongetwijfeld de aanzet is voor meer.
- Brabant Strip Magazine 188 ***
- jonge jaren van Roodbaard 3 ***
- Saga Valta 1 ***

Geen opmerkingen: