vrijdag 27 juli 2012

Nicolas kan emmeren

Een hermetische strip die het inquisitieproces nauwkeurig in kaart brengt. Wie staat hierin voor het ergste kwaad? Inspecteur Eymerich of degene die hij (letterlijk) op de rooster legt. Wreedheden alom vol bijgeloof waarbij het makkelijk is voor een kerkelijke machthebber om iets naar zijn hand te zetten. Je manipuleert de vergaarde info gewoon zoals het jou het best uitkomt. En dan executeer je gewoon de 'schuldige(n)'. Wat Zentners bedoeling is van de parallelvertelling met het heden, de manifestatie van de definitieve apocalyps, het gaat je petje te boven. Het ontkracht alvast de strafrechterlijke geschiedschrijving. Het is de schoonheid van Sala's tekeningen die gelukkig voor wat soelaas zorgt. Anders viel je geheid in slaap.
- Archie Cash 8 **½
- Nicolas Eymerich 4 **½
- Nicolas Eymerich Compleet Box **½

Geen opmerkingen: