zaterdag 28 juli 2012

(K)Oude Kunstjes

Een eerste bedenking die je maakt: hoe kunnen twee auteurs het gegeven van een vrijbuiter, kaper, piraat interessant blijven houden? Wetende dat er nog minstens dertig avonturen volgen, ben je wel erg benieuwd naar de verschillende invalshoeken. Vooral omdat in deze eerste episode reeds eenzelfde ontsnappingsplan (het lozen van alle ballast om de vijand te vlug af te zijn) nu reeds twee keer gebruikt wordt. Hubinons tekeningen zijn strak en toch rond door de glooiende, variabele inktlijnen. Ze komen helemaal niet oubollig over en tonen gedegen vakmanschap. Alleen jammer dat de inkleuring (gebruikmakend van de beperkingen van de toenmalige technieken) de tekeningen niet optimaal ondersteunt. Dit in schril contrast met de schitterende voorkaftillustratie van Yves Thos. De schepen verdwijnen in het boek steeds in een irreëel (haast surreëel) decor van rose of geel (pagina 12, kaders 4 en 5). De groene zee (pagina 10) lijkt door wier overwoekerd. Bij heruitgave heeft de uitgever er dan ook alle belang bij om deze te actualiseren zonder de geest van het origineel te besmeuren. Gek dat Hubinon en Charlier na de vreedzame Buck Danny kiezen voor deze woeste piraat die er lustig op los moordt.
- Biebel 3 *
- Fenix Collectie 77 Flipke en de rakkers 1 ***½
- Roodbaard 1 ***½

Geen opmerkingen: