donderdag 26 juli 2012

Jezus' highway to heaven

Met een titel die weerklinkt als een georkestreerde Led Zeppelin zingen Anderson en Maddox hun inspirerend lied over de geboorte en de dood van de ware messias, één van de belangrijke voedingsbodems voor het Christelijke geloof. De levensweg wordt smaakvol en kleurrijk uit de doeken gedaan, de 'fabeltjes' die je als kind leerde kennen, passeren de revue: de mirakelen, de ongelovige Thomas, de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon... Getrouw van het begin tot het eind verkondigen de auteurs het ware woord, neutraal weergegeven, onoverdreven en zonder dat ook de dogmatische pap gedwongen wordt ingelepeld. Respect voor het geschilderde titanenwerk van Anderson. Vaak is zo'n religiestrip amateuristisch in elkaar geflanst, deze roerganger mag er gerust zijn met de verblindende beelden. Mooi.
- Michel Vaillant anno 2012 HK 3 **½
- Michel Vaillant 3 **½
- R 777 - The highroad to heaven ***

Geen opmerkingen: