zaterdag 7 juli 2012

Is Victor Sackville een bedrieger?

Een dubbelganger voor Sackville? Met de stereotiepe hoofdjes die francis Carin tekent, is het niet zo moeilijk iemand te vinden die op hem lijkt.
Rivière en Borile houden je geruime tijd aan het lijntje en pakken dan uit met een verrassing van formaat. Iets te snel zelfs, het ambiguë van de bedrieger had gerust langere tijd volgehouden mogen worden. Carin dompelt ons onder in het Biarritz van 1913. Ook daar worden snode plannen gesmeed om spionerende vijanden te verschalken. Broekventje Sackville lijkt het onderdeurtje dat steeds achter de feiten aanholt. De stoere spion laat zich immers nog altijd verrassen door vrouwelijk schoon (pagina 47), kinderspel.
- Victor Sackville 7 **1/2
- Victor Sackville 8 **1/2
- Victor Sackville 9 **1/2

Geen opmerkingen: