woensdag 25 januari 2012

"In het hedendaags taalgebruik wordt met een barbaar iemand bedoeld die ruw is of ergens weinig van af weet." Met daartussen een Christelijk opgevoed kind als speelbal van wispelturige manipulatoren. Scabreus, boertig en wreed. Kortom: barbaars!
- Barbaren Talent 5 HC **½
- Barbaren Talent 5 SC **½
- Kroniek der Barbaren Saga 5 HC **½
- Kroniek der Barbaren Saga 5 SC **½
- Kuifje 17 SC ***

Geen opmerkingen: