zondag 29 januari 2012

Goed in het wol bij Wollodrin

Het duurt even vooraleer de begeestering terug opduikt en je vreest dat de vlam in de pan uitblijft, alsof Chauvel zijn kruit reeds verschoten had en er weinig verrassing aan toegevoegd zou worden. Gelukkig is dat niet zo en verrast hij de lezer alsnog. Je hebt na 56 pagina's zelfs spijt om afscheid te nemen van de personages. Of komen ze alsnog terug? Lereculey levert weer spanning en sensatie af. Mooi om zien en weinig op aan te merken.
- Blauwbloezen 3 Herdruk ****
- Blauwbloezen 18 Herdruk ***
- Kuifje 8 HC ***
- Schanulleke 2 **
- Wollodrïn 2 ***½

Geen opmerkingen: