donderdag 15 september 2011

Op reis met Baudoin

Uit het leven gegrepen, zelfs al speelt Baudoin met de dualiteit dat het zowel werkelijkheid als non-fictie kan zijn. Op vraag van de betrokkenen de mogelijke hoofdrolspelers uit zijn omgeving wissen om dan over te gaan naar een gelijkaardige constructie met even levendige personages. In eerste instantie voedt de auteur de lezer met een overzicht. De localisering, de omgeving, snapshots waarmee de reiziger het Mexicaanse land instemmig in kaart brengt. Na de introductiefase komt de realiteit aandraven. Steeds op weg zoekt de protagonist terug rust bij een oude geliefde. Met voor hem weerkerende vragen: wat blijft er van ons over? En even cruciaal: wat blijft er van mij over? Hij confronteert en wil antwoorden. Zelfs al zinnen de zinnen hem niet. Het persoonlijke verwerkingsproces verliest na driekwart aan kracht. De schrijver laat zich iets te veel gaan en amatlan verzandt. Jammer, na het veelbelovende begin.
- Baudoins Amatlan ***
- Bessy Natuurcommando 21
- Blauw is een warme kleur **½
Vluchtig als woestijnkorrel, zo snel raas je door de vier kortverhalen van Dragger en dat bezorgt de strip de onterechte indruk als zou het slechts om wegwaaiend inhoudloos vertier zijn. De auteursvoet laat immers een lichtfilosofische, mijmerende afdruk in het leeszand achter die je niet onberoerd laat. De opener karakteriseert de drie hoofdpersonages. Vooral de frĂȘle Tali wekt sympathie op. Niet enkel door haar erotische uitstraling, het is diens gedrevenheid om niet meer als kind beschouwd te worden door Dragger dat je begrijpelijk interpreteert. De ontknoping rond Sasaki is verrassend en blijft als een foto op het netvlies plakken. Voorts de ontdekking van de toekomstwoestenij, een rivale die opdoemt en Tali die zich nog meer manifesteert. Trillo en Mandrafina graven diep in het zand om je te vermaken.
- Dragger 1 HC ****
- Dragger 1 SC ****
- Dragger 2 HC ***½
- Dragger 2 SC ***½
- Proces (Kafka) **½
- Smokehouse Five ***
- Uchronie(s) 10 ***

Geen opmerkingen: