zondag 11 september 2011

Pe-Tit-us van Rijn

Een vluchtige reconstructie van Titus van Rijns korte bestaan met telkens cruciale passages die diens leven getekend hebben. Gestoffeerd met voldoende tragiek (hoe kan het anders, niks dan miserie!) onderga je de (on)voorziene lijdensweg. En natuurlijk ben je op het eind door dat triestige noodlot emotioneel getroffen. Robin gaat heel summier te werk. Ten eerste door ongekadreerd de enscènering te tekenen. En ten tweede door even vluchtig en schetsmatig de 'actie' neer te pennen. Vaak te gemakzuchtig om het inlevingsvermogen te versterken en de esthetiek te verhogen. Leuk (ondanks de sombere dramatiek) en onderhoudend. Echter geen grootse artistieke hoogvlieger.
- Batman stickerboek deel 2 ***
- Dommel 34 **½
- Dracula 1 **½
- Ella Mahé 3 ***
- La contessa 1 ***
- Sjors en Sjimmie 39
- Zoon van Rembrandt ***

Geen opmerkingen: