donderdag 22 februari 2018

De verdwaalde kapitein 2 (Terpant)

Het afsluitende deel van een pionierskroniek. Voor de duiding lees je best de inleiding en het historische stuk achteraan, het kadert de omstandigheden en het verloop. Het is geen vanzelfsprekende materie die Terpant in kaart probeert te brengen met de onderlinge verhoudingen, al die verschillende indianenstammen, de voor- en tegenstanders. Kortom: te veel om slechts in twee compartimenten van 50 pagina's te proppen. Dit verdiende nog meer diepgang dan de situatieschets nu. Klinkt negatief? Neen, want De verdwaalde kapitein is goed. Heel goed zelfs.
7/10
De verdwaalde kapitein 2 - 56p - SC: 7.95 € - HC: 16.95 €

Geen opmerkingen: