woensdag 9 april 2014

Met elf op Noachs boot

Opgelucht stel je vast dat Istin niet alle delen uit deze reeks op zich heeft genomen. En hoewel Jarry geen groots scenarist is, heeft hij voor Elfen blijkbaar zijn beste ideeën opgespaard en samengebald. In een compacte uitgave van 56 pagina's geeft Jarry een heel groots epos weer waarbij mens en elf een nieuwe verbintenis moeten aangaan om hun voortbestaan te kunnen verzekeren. Ondanks de clichés die erin gestopt zitten (de liefde, de overlevering, het verraad, de slechtheid van de mens) is de verstrengeling natuurlijk en krachtiger omdat de auteur de dubbelzinnigheid binnen elk ras aankaart. Meestal wordt de ondergang van de mens geweten aan diens ongebreideld egoïsme en hebzucht. Jarry trekt het verder door! Opvallend is het betoog op pagina 29 over de onhebbelijkheden van de mens gekoppeld aan het kapitalisme. De eer van de Boselfen is spectaculair, ontroerend en verrassend, met grandeur en toegewijd gemaakt. Maconi is misschien niet de best denkbare tekenaar om dit naar een nog hoger niveau te tillen, hij gaat tenminste de moeilijkheden en de titanenarbeid niet uit de weg om het te bevestigen. Stevig.
- Elfen 2 HC ****
- Noach 3 HC ***
- Noach 3 SC ***

Geen opmerkingen: