donderdag 4 april 2013

Millenniumsteekje

Dit eerste deel intrigeert alvast en creëert een verlangen om de ontknoping snel te kunnen lezen. Je bent nieuwsgierig en volgt met een zekere honger de twee uiteenlopende hoofdpersonen. Wat hebben ze immers met elkaar gemeen en welke betrokkenheid koppelt hen aan de gepresenteerde daden? De beperking van het aantal pagina's zorgt dat er voor de uitdieping van de nevenpersonages weinig ruimte is, maar in hoeverre gebeurt dat ook in Larssens boeken? Runberg en Homs focussen op Mikael en Lisbeth, waarvan je vooral de laatste het minst lijdzaam toeziet. Homs karikaturisme doorbreekt het realisme niet. Een goed begin.
- Beproeving, De 5 ***
- Buck Danny 15 ***
- Buck Danny 35 **½
- Jommeke, de belevenissen van Luxe 8 ***
- Stieg Larsons Millennium 1 ***½

Geen opmerkingen: