maandag 21 februari 2011

uitgePERSt: de machtswissel binnen Brabant Stripmagazine

Een hoofdredacteur die uit de toon valt en een valse noot begint te zingen, da's niet mooi om horen. Patrick Vranken verliest het hoederecht over zijn kindje en laat dat meteen merken in zijn afscheidsrede, gepubliceerd in Brabant Strip Magazine 183.
Het rommelde reeds geruime tijd binnen de amateuristische beweging van Brabant Strip. Deze stripliefhebbers ondernamen steeds op vrijwillige basis heel wat initiatieven om de strip onder een select publiek onder de aandacht te brengen en te promoten. In de beginfase vooral teruggrijpend naar de klassiekers. De laatste jaren openbrekend en ook het huidige stripaanbod beklemtonen. Om een beetje uit de verdomhoek van de stripnerd te komen. Dat illustreerde zich in de veranderende aanpak van hun belangrijkste uitdrager: het Brabant Strip Magazine.
Archiefboeken, reclame-exemplaren, stoffige materie of interviews met auteurs van vroeger en nu, zelfs stripbesprekingen (hoewel, vaak zeer oppervlakkig en naar de mond van de uitgever pratend zonder kritische blik) werden erin opgenomen. Natuurlijk krijg je een verloop van schrijvende bijdragers, vooral wanneer deze zich niet konden vinden binnen het keurslijf door de hoofdredacteur opgelegd.
Poeslief klinkt het afscheid terwijl het enorm veel verbittering uitstraalt. Tussen de lijnen door lees je de onenigheid, de achter-de-schermen-schermutselingen en de frustraties omtrent het gebrek aan erkenning. Vranken komt deels vrank uit de hoek, deels wrang. Hij licht slechts een tip van de sluier waardoor je alleen maar kan vermoeden op welke snode wijze de piraten al muitend de macht hebben overgenomen. Alsof The Bounty onstuitbaar in zijn handen moest blijven terwijl menig matroos gekielhaald wrd in het verleden.
Logisch was de keuze om een voorkaft van het vroegere Sprint-magazine als cover te gebruiken voor BSM 183, het hoofdartikel gaat immers over dit belangrijke Robbedoes-zijblad. Toch moet je al gniffelend vaststellen dat ook hierop een visuele afrekening aangekondigd wordt. Symbolischer kan haast niet.
Even sceptisch lees je de afsluitende commentaren op pagina 35, 46 en 52. De Vranken-aanhangers die mee op het vlot postvatten bij de ex-kapitein. Het had allemaal subtieler en professioneler gekund. Wat wil je, het blijven vrijwilligers.
copyright tekening: Daan Jippes

Geen opmerkingen: