dinsdag 22 februari 2011

Oorlogse liefde

Richelle heeft duidelijk de smaak te pakken en zuigt je volledig mee in een argwanende wereld vol bedrog. Je verliest je geloof in de mensheid wanneer je die brave burgers gedwee naast elkaar ziet leven in een land van onderdrukking. Alles is slechts schone schijn, want de maskerade herbergt grote gevaren. Mensen waarop je dacht te kunnen beroepen, zijn compleet onbetrouwbaar. Collega's waar je het beste mee voorhebt, tonen hun ware aard eens ze daartoe gedwongen worden. Die dwang komt er vanuit politiek perspectief of door de econimsche toestand, bij verlies van werk. Het is makkelijk om de moraalridder uit te hangen door deze en gene te veroordelen, Richelle reconstrueert alvast een kader om je een accurater beeld te laten vormen. Wat je ziet is niet echt mooi, al oogt het ogenschijnlijk ongevaarlijk. Da's net nu het knappe van de reeks, dat sluimerende gevaar, die combattante doorgedrevenheid, de zenuwslopende angst. Maria is een zeer mooie tragedie waarvan je wou dat ze de afloop herschreven. Richelle kiest niet voor de gemakzucht. Oorlog en liefde 3.
De richtlijnen van het Commissariaat Generaal voor Joodse aangelegenheden is overduidelijk: "Wij hebben mensen zoals u nodig, Ducarme, mensen die gedreven worden door een diepe en oprechte haat voor Joden." Dit onderwerp had Richelle voorheen nog niet zo grondig aangekaart. Nu wordt het wel erg confronterend. De sympathie die je voelt voor al de mensen die een levenswerk hebben opgebouwd en plotsklaps aan de kant geschoven worden vanwege hun geloofsovertuiging en -achtergrond. Richelle is allesbehalve melig en bezondigt zich niet aan het platvloerse door gemakzuchtig de emotiekraan open te draaien. Moderaat en ingetogen onderga je hun lijdensweg, het kaartenhuis dat systematisch in elkaar stuikt. De ene keer overheerst de wanhoop. De andere keer blijft er gelukkig ruimte voor de hoop. Beuriot cijfert zich met zo'n opmerkelijke efficiëntie weg en laat je niet afleiden door artistieke pracht en praal. Net als Richelle is ook hij bescheiden en sec. En dat maakt Oorlog en liefde des te krachtiger. Oorlog en liefde 4.

Geen opmerkingen: