woensdag 15 maart 2017

Drankencentrale Het B-Gevaar

Geen last van drooglegging in Het B-Gevaar, getuige de gulle bijdrages geleverd tijdens de openingsreceptie op donderdag 9 maart in de Beenhouwersstraat 59. De vrees was er duidelijk dat menig bezoeker zonder alcoholinfuus de avond niet zou doorkomen, de oplossing was dan ook in eigen drank voorzien. Toen én de frituur én de bar opgemerkt werden, camoufleerden de geïnviteerden zowel het gerstenat als de andere spirituele dranken in geïmproviseerde verpakkingen. Het B-Gevaar oefent even een ander beroep uit en klasseert zich als drankencentrale. Strips staan nu even niet op het voorplan.

Geen opmerkingen: