donderdag 10 april 2008

Nero naar de verZandstraat

"De Stichting Marc Sleen komt naar de Zandstraat. Dat is niet alleen de straat waar het Belgisch Centrum van Beeldverhaal gevestigd is, maar het is ook in de Zandstraat dat Marc Sleen in 1947 zijn beroemde stripfiguur Nero voor het eerst heeft getekend. Het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal is trots dat het aan de oorsprong van dit formidabele initiatief ligt en dat het dit samen met Brussels Minister Guy Vanhengel en Standaard Uitgeverij zal kunnen realiseren. Voor de strip is de oprichting van de Stichting Marc Sleen een historische stap voorwaarts. Voor het eerst krijgt een Belgische stripauteur een archief dankzij tussenkomst van de regering. Dat dit in Brussel mogelijk is, toont nog maar eens dat in onze hoofdstad, op alle niveaus van de samenleving, een hart voor de Negende Kunst klopt." Tja, dat laatste lezen na het afvoeren van de Strip14daagse annex Striplente 2008 is toch wel dubbelzinnig. Politiek gekonkelfoes waarbij de ene de andere de loef wil afsteken, het is des werelds. In dit geval Anciaux versus Vanhengel. Tot enkele dagen voor de persconferentie werd er nog gretig gelobbyd door beide kabinetten om Sleen binnen te halen. Miljoenen geld op tafel geworpen zonder inhoudelijk te zien wat het allemaal te bieden heeft. Begin met Sleens erfgoed. Ongeveer 60% van zijn Het Volk-patrimonium werd reeds op de markt gebracht en verkocht aan partikulieren. Een archivaris die het moet stellen zonder Matsuoka-, Zeespook-, Pax Apostel- en talloze andere originelen, heeft dan misschien nog voldoende te katalogeren en tentoon te stellen, grootse museumstukken van historische waarde bevinden zich niet in zijn patrimonium. Ach, misschien een idee dat een opkoper hiervoor diep in de buidel wil tasten en bij privé-verzamelaars aanklopt om het dubbel van de waarde te betalen. Want hey, we moeten toch iets van dat ouwe spul kunnen aanbieden?
Een bezoekbaar uithangbord onder de noemer van het stripmuseum. Als er één log stripapparaat Brussel bestiert, is het wel het instituut BCB. Van de verzanding van een monument gesproken. Zo sterft Nero slechts een stille dood.

Geen opmerkingen: