vrijdag 21 december 2007

Nävisstaarderij

"Rennend, stampend, buitelend, briesend en snuivend. Miljoenen dieren bevolken de dichte tropische wouden die zich op de planeet bevinden. Er bestaat een natuurlijk evenwicht dat nog nooit door iets is verstoord. En dat komt vooral omdat er een bepaald 'iets' op deze planeet ontbreekt: de mens." Nävis, een interessant specimen voor Het Konvooi!
- Alex 12
- Konvooi Jeugdjaren van Nävis 2
- Orphanimo!! 12

Geen opmerkingen: