dinsdag 27 april 2010

Snuistervondst

Totaal nutteloos -hoewel- echter enorm charmant, de snuistervondst op het Vossenplein voor een appel en een ei. Bij gebrek aan deze voedzame nutsvoorzieningen toch maar met een euro betaald. Formuulboekje: Verzameling van Tafels en Formulen voor berekeningen die voorkomen bij het onderwijs in de Nijverheidsscholen, weliswaar de Zevende vermeerderde en verbeterde uitgave, vijftiende en zestiende duizendtal, gelukkig maar. Uit 1915, uitgegeven door Drukkerij J-E Buschmann te Antwerpen. Met de tafel der quadraat- en kubiekgetallen, vierkants- en derdemachtswortels, omgekeerde getallen, logarithmen, cirkelomtrek en cirkeloppervlakte der getallen van 1 tot 100. Vierkant- en kubiekswortels van eenige breuken. Tafel van samengestelden intrest. Engelsche Maten. Herleiding der Engelsche gewichten in kilogram in den handel gebruikt. Vreemde munten. Formulen der oppervlakten. Eindelijk kan ik weer de waarden van Pi bepalen of een vierkant, rechthoek, parallellogram, driehoek, ruit, trapezium, regelmatige veelhoek, ellips en cirkel berekenen. Dus heb je vragen over het vries-, smelt- en kookpunt van brons, zwavel, goud -in tijden van crisis handig om de sieraden van een ex te ver'zilveren'- of wil je de wrijvingscoëfficiënten voor glijdende wrijving van een coïtus bepalen (pagina 35), hou je niet in! Bovendien zat er een handgeschreven felicitatie in: Mijnheer Roger Met mijn hartelijke gelukwenschen. Proficiat!

Geen opmerkingen: