vrijdag 5 maart 2010

Een groots genot: Ribera

Jammer dat Ribera en Godard iets verder gaan dan het lichterotische spel met heel wat vingeroefeningen en andere openbare geilheden. Het verkleint immers de kans dat een grotere massa zich achter hen zal scharen, gezien het pornografische tintje waarmee ze hun politiek manifest kruiden. De wereldorde is totaal verstoord, de mensheid volledig gereduceerd tot vrouwelijke specimen. We bevinden ons in een nieuwe maatschappij met als dogma het uitwissen van het verleden, de vrouw als uitgangspunt van alles. Ribera en Godard beschrijven dat illustratief door bekende beelden te vervormen (het beeld Mozes van Michèle-Angela; Romulussa en Remussa) en introduceren met genot iets groots. Het Grote Genot is een uitdagende variant op 1948, Logan's Run en alle andere postapocalyptische scenario's waar we onderdrukt worden door allesoverheersende potentaten. Pikant en lustig!
- Grote Genot 1 HC
- Grote Genot 1 SC
- Plots 9
- Plots 10
- Plots 11
- Rode Ridder 1
- Rode Ridder 5
- Rode Ridder 9

Geen opmerkingen: