woensdag 10 februari 2010

Een veelzeggend schilderij

Het beroemde schilderij van Pieter Bruegel de oude bevat vele tientallen Vlaamse spreekwoorden. In het boek Pieter Breughel de oude van het Koninklijk Museum voor Schone kunsten, Antwerpen (ISBN 3-923641-45-1) staat over het schilderij het volgende geschreven:
"De spreekwoorden kunnen naar inhoud opgesplitst worden in twee groepen. Een eerste groep illustreert de dwaasheid en de zinloosheid van de menselijke handelingen. Het symbool ervan is de omgekeerde wereld (de wereldbol aan het huis links op de voorgrond), het tegendeel van wat zou moeten zijn. De tweede catagorie heeft het bedrog en de huichelarij als onderwerp, gesymboliseerd door de vrouw die in het midden van het schilderij haar man een blauwe mantel omhangt (m.a.w.: haar man bedriegt)"
Al met al zijn er een heleboel spreekwoorden in het schilderij verwerkt, waarvan velen nog gangbaar zijn, zoals hij slaat twee vliegen in één klap en een oogje in het zeil houden. Natuurlijk zijn er ook spreekwoorden die in de loop der tijd in onbruik geraakt zijn; Het zijn twee zotten onder één kaproen.
Voor het makkelijk terugvinden van de zegswijzen kan je op de volgende link terecht: De verkeerde wereld.
Voor wie het echt werk wil zien, hangt het schilderij niet in Nederland of België, maar in Duitsland in het Staatliche Museen, Das Berliner Kulturforum, Potsdamer Platz. Gelukkig zijn er vele zeer gelijkende schilderijen gemaakt, deels door Pieter Bruegel zelf.
Enkele musea in onze buurt met dit doek zijn: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen; Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly, te Lier.

Geen opmerkingen: