zondag 4 januari 2009

Pelgramstocht

In de kijker: De hel van de Pelgrams. Een greep uit de bespreking: "Bijzonder somber en duister verhaal van Thierry Smolderen met een helse inslag. De Pelgrams herbergen een geheim, we zien immers slechts een tipje van hun verdorven ijsberg. Afgaande op het gebeuren in de beginfase kan je moeilijk sympathiseren met vader en dochter. Hun handelingen zijn verachterlijk, hun morele waarden ongekend. Bezwerend dringt het vuur steeds verder door op de pagina’s waar ze zich bevinden. Bertails schitterende stijl, een efficiênt gebruik van clair-obscur aangevuld met een warme kleurengloed beklemtoont die spanning, alsof de druk op de ketel wordt gezet en het stoom vroeg of laat zal uitbarsten. Met fascinerende personages en de bedenking of alles nu nep of waarheid is (wordt mevrouw Schiele voor de gek gehouden?), een suggestiviteit die je ook wel terugvindt in de films van Shamalayan. De hel van de Pelgrams is ondefinieerbaar griezelig met vooral de opmerkelijke esthetiek van tekenaar Bertail. Diens obsessie voor spiegels (26, 33, 35, 37, of zelfs een weerspiegeling in het water, 16) lijkt de weergave van een wereld die wij niet kunnen vatten, die voor ons onzichtbaar is. Waar geesten rondspoken en die zelf nog een rekening te vereffenen hebben. Bertail haalt hier een niveau dat doet denken aan Marini’s De Ster van de Woestijn: zwart-blauw-wit als negatief, 16), het purperen landschap (28). Wat een sensualiteit hij legt in Myra (27)! Alleen al daarom het lezen waard."
- Adler 6
- Adler Integraal 2
- Alex 3
- Alex 13
- Alex Avonturenbundel 5
- Hel van de Pelgrams 1
- Hel van de Pelgrams 2
- Hel van de Pelgrams bundel
- Megalex 1 HC
- Megalex 1 SC

Geen opmerkingen: