vrijdag 30 augustus 2013

Retro maand: Hombre

Zwaar onderschatte reeks waarbij het blootschalige van de buitenkant de lading niet dekt. Het afgrijselijke naakt (bijna de uitvergroting van een prentje binnenin) is slechts een afspiegeling van het verval van de morele waarden. Stel het je eens voor: internationale revoluties en geen brandstof meer. Hoe moet het verder met ons? De afgrijselijke Mad Max-wereld van Ortiz en Segura is barbaars en berust slechts op één ding: overleven. Je instincten staan spits, je drang tot voortbestaan vergt de meest morbide offers.
Geen medelijden, geen medeleven, het kan je de kop kosten. Hombre is dé man, dé held die ons door deze hel moet loodsen. Rauw en hard tonen Ortiz en Segura waartoe de mensen in staat zijn. Een weerzinwekkend schouwspel van een beschaving waar geen plaats meer is voor morele waarden. Even pionierend als Serpieri's Druuna. Geen gratuite sexploitatie. Ortiz is zeer gedisciplineerd in de pagina-opbouw. Strak volgens een vast schema, vaak negen kadertjes van gelijke grootte. Zijn kleurgebruik staat in schril contrast met de pijnlijke, (g)rauwe wreedheden.
- Boeboeks 1 ***
- Boeboeks 2 ***
- Boeboeks Integraal 1 ***
- Hombre 1 HC ****
- Hombre 2 HC ***½
- Hombre 1 SC ****
- Hombre 2 SC ***½

Geen opmerkingen: