donderdag 21 januari 2010

Monster beëindigd

Zo'n mastodont als Monster die de lezer achttien delen in de ban heeft gehouden, staat of valt met de gigantische ontknoping waar iedereen zo ongedurig op wacht. Kan Urasawa de verwachtingen inlossen, geeft hij alle geheimen van het geheel prijs? Neen! Veel vragen blijven onbeantwoord, voornamelijk de meest cruciale: wat met het monster? Zal deze demon eindelijk terminaal uitgeschakeld worden? Weten we precies hoe het er vroeger allemaal aan toeging? Ogenschijnlijk niet, maar reconstructie wijst uit dat het grotere plaatje wel degelijk past. Vooral met de immense toevoeging van Nina's onthullingen wordt het verrassingspakket uitgebreid. Of de ontmoeting met Johanns moeder. Is het slechts een ingebeelde fantasie met de ultieme confrontatie tussen Tenma en Johann? Speelt Urasawa nog steeds met de dualiteit dat Johan Tenma kan zijn? Of mogen we stellen dat de identiteitsloze Johann indelijk toch zijn naam gekregen heeft via Tenma en diens gesprek met Johanns moeder? De trip die Urasawa de lezer aanbiedt is een spectaculaire dooltocht in politieke en sociologische milieus waar psychologische manipulatie tot monsterlijke resultaten kan leiden. Dus uiteindelijk was het niet Johann die alle experimenten van Kinderheim 511 heeft ondergaan, wel zijn tweelingzus. Door de ambiguïteit van de maskerade (welke van de twee kinderen moet opgeofferd worden?) kan je enkel vaststellen dat Johann zelfs daarvoor al een monster was. De ultieme manipulator die de wereld tegen elkaar wil opzetten. Urasawa doet iets vrij ongewoons voor een Japans mainstream auteur, hij knoopt de losse eindjes niet aan elkaar en laat allen zelf dhet verloop dicteren. Wat een ontknoping wanneer goed en kwaad tegenover elkaar komen te staan. Het defaitisme van Johann wordt gecounterd door de levensopvatting van Tenma. Het leven versus de dood!
- Cosa Nostra Box 1
- Cosa Nostra Box 2
- Detective Conan 10
- Monster 18
- Monster Robot

Geen opmerkingen: